حالت شب
برای هر نوبت استخاره سه بار سوره توحید (قل هوالله) را بخوانید.
و سه مرتبه برمحمد وآل محمد صلوات بفرستید.
سپس سه بار با توجه این ذکر را بگویید:
اَستَخیرُاللهَ بِرَحمَتِهِ خَیرةً فی عافِیَةِ
یا صاحِبَ الزَّمان أدرِکنِی وَلاتُهلِکنِی یا دَلیلَ المُتِحَیِّرین


[ حالا با دقت وآرامش نیت کنید ]
میتوانیدازفایل صوتی هم کمک بگیرید


قرائت دعای قبل از استخاره